0 votes
22 vues
par
công việc bảo dưỡng cây xanh theo các cách chăm sóc cây sau:
Cắt tỉa cành nhánh, tạo dáng cây cảnh: Dùng kéo hoặc các dụng cụ chuyên môn để cắt tạo dáng cây hoặc giữ dáng cho cây.
Cắt cỏ: Dùng maý cắt cỏ và kéo để cắt tạo độ đồng đều và bằng phẳng cho mặt cỏ.
Nhổ cỏ dại: Nhổ sạch cỏ dại
Phun thuốc dưỡng cây: Phun các loại phân bón lá để cây hấp thụ và phát triển tốt giúp cây luôn giữ được màu xanh và sức sống tốt.
Bón phân: Phối trộn phân vi sinh, phân chuồng, phân hóa học một cách khoa học để bón cho cây trồng.
Phun thuốc diệt trừ sâu bệnh: Dựa trên các loài cây hiện có và thời tiết theo mùa để dự đoán mầm sâu bệnh có thể bị nhiễm để thực hiện công tác phòng trừ trước. Phun thuốc diệt sâu bệnh nếu đã bị nhiễm.
https://hatalandscape.com/dich-vu/cham-soc-cay-xanh-p8.html?fbclid=IwAR0Dy7FXXQXsdrtOFvjXduobfUNmglrpZ7o6lYE1ANigzyXMjMdYLquxncM

Votre réponse

Votre nom à afficher (en option)
Vie privée : Votre adresse de messagerie ne sera utilisée que pour l'envoi de ces notifications .
Vérification anti-spam
Pour éviter cette vérification à l'avenir, Connectez vous ou inscrivez vous.

1 Réponse

0 votes
par
Your website is quite popular, and people prefer your work to that of other websites. I give you an Interior Painting Services in Knoxville TN service  service for you. You can visit our website: https://timscustompainters.com/interior-painting-service-in-knoxville-tn/

AideApple Aide App Apple iPhone iPad iOS sdk ipod itv support

Bienvenue sur AideApple.com Le Site d'aide qui va trouver la réponse à vos questions en un rien de temps !

Poser une Question
Répondre aux Questions


Catégories

Site Favoris:

PS Live PhotoShopLive PSLIVE PSL
Concours Aide Apple:


Bientôt Disponible !
...