Utilisateur thangvi96

Membre depuis 1 année (depuis 06-Juin-2021)
Fonction Utilisateur enregistré
Prénom et nom: Thắng Vi
Lieu:
Site web: https://thangvi.com
A propos: Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Email: haitacte@gmail.com
SĐT: 0977007352
Twitter: https://twitter.com/thangvi96

Activités de thangvi96

Réputation 100 points (classé #494)
Questions posées 0
Réponses apportées 0
Commentaires apportés 0
A évalué 0 questions, 0 réponses
A voté 0 votes +, 0 votes -
A obtenu 0 votes +, 0 votes -

Mur de thangvi96

Cet utilisateur a refusées de nouveaux messages sur son mur

Badges

Bronze

100 iClub x 1
Humain x 1
...